Modificacions en les inscripcions al Casal de Nadal

Inscripcions a l'escola: dijous 29 novembre i dijous 13 de desembre, de 17.15 h a 18.00 h, al menjador dels petits. Cal que lliureu la butlleta d'inscripció complimentada, indicant clarament els dies que necessiteu el servei i els infants que hi assistiran, i el justificant d’ingrés.

Inscripcions per internet:
data límit fins el 19 de desembre. Cal que envieu un correo a l'AFA adjuntant la butlleta d'inscripció complimentada (indicant clarament els dies que necessiteu el servei i els infants que hi assistiran) i el justificant d’ingrés.

L'ingrés s'ha de fer al número de compte de l’AFA: La Caixa 2100 0966 18 0200024805.

Entrades populars