Consell Escolar

Una de les decisions preses en la darrera reunió del Consell Escolar és informar a les famílies dels acords de les sessions, i per això d'ara en endavant us oferirem un resum de l'acta en el bloc de l'AFA (qui en vulgui més informació, pot adreçar-se a la representant de l'AFA o de les famílies)

RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL 23 DE GENER DE 2013

-Renovació de membres. Pel que fa a representants de les famílies, enguany disposem del Julio Aparicio i la Liz Buechler. Pel que fa al representant de l'AFA, és baixa la Laura Costa i s'incorpora Montse Armengol.

-L’escola ha superat satisfactòriament l’auditoria externa feta el 3 i 4 de desembre, per tenir la certificació ISO 9001

Temes diversos procedents de l'acta anterior i de precs i preguntes:

-Des de l'escola es valora molt positivament el servei d'acollida que oferim des de l'AFA, prestat per l'Emiko.

-Davant la demanda d'algunes famílies a l'AFA respecte el preu de les colònies, l'escola insisteix que el preu és prou ajustat, que hi ha facilitats de pagament (fraccionament) i s'informa que qui tingui dificultats pot adreçar-se a direcció per sol·licitar una ajuda si és possible.

Entrades populars