Assemblea General AFA 9 d'ocutbre 2014

La vostra participació, a més de ser un dret de totes les famílies associades, és molt important per anar construint i avançant cap als fins de l’associació de forma col·lectiva i consensuada. L’intercanvi d’opinions entre persones amb diferents punts de vista millora la tasca de les persones que formen la junta i afavoreix la cohesió social.

Per facilitar la vostra assistència us recordem que s’oferirà servei de guarderia gratuït.
D’acord amb l’article 11 dels Estatuts, la Junta Directiva de l’AFA Vedruna Àngels convoca per al dia 9 d'octubre assemblea general.
DIA: dijous 9 d'octubre de 2014
HORA: 17.00 h
LLOC: Escola Vedruna Àngels
ORDRE DEL DIA:
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Estat de comptes.
Lectura i aprovació del pressupost per l’any 2014.
Valoració de les activitats extraescolars.
Donació de l’AFA a l’escola curs 2013-2014 (porteries).
Valoració de les festes del curs 2013-2014 i de la seva organització per part de les famílies de P5, tercer de primària i tercer de la ESO.
Valoració del canvi de l’empresa que gestiona la cuina.
Precs i preguntes.

La vostra participació, a més de ser un dret de totes les famílies associades, és molt important per anar construint i avançant cap als fins de l’associació de forma col·lectiva i consensuada. L’intercanvi d’opinions entre persones amb diferents punts de vista millora la tasca de les persones que formen la junta i afavoreix la cohesió social.
Per facilitar la vostra assistència us recordem que s’oferirà servei de guarderia gratuït.

CONVOCATORIA DE
LA ASAMBLEA GENERAL DEL
APA VEDRUNA ÀNGELS
AFA-VEDRUNA-ÀNGELSEntrades populars