Benvolguts pares i benvolgudes mares,

Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos sobre els principals aspectes sobre els ajuts econòmics pel casal d’estiu 2015.

Moltíssimes famílies, sinó totes, podreu optar als ajuts econòmics ja que aquest any han ampliat els barems econòmics per poder-los sol·licitar. Aquests ajuts econòmics us permetran subvencionar, durant un màxim de dues setmanes, el 30%, 60% o fins i tot el 90% del cost de l’activitat.

El període d'entrega de les sol·licituds pels ajuts econòmics serà del 20 d'abril fins el 4 de maig. Si ho voleu podreu deixar les sol·licituds emplenades amb la documentació corresponent  físicament els dimarts, dijous i divendress d'aquest període de 17.00 a 18.00h a l'escola Vedruna-Àngels -pregunteu per en Cristian-, per estalviar-vos el tràmit de portar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Els formularis de sol·licitud estaran disponibles (amb el segell original corresponent) els dimarts, dijous i divendres del període del 20 d'abril al 4 de maig en horari de 17.00 a 18.00h a l'Escola Vedruna-Àngels  -pregunteu per en Cristian-.

A continuació teniu la información económica básica dels ajuts:

IMPORTANTÍSSIM!!!!!

AJUTS ECONÒMICS PER A (GAIREBÉ) TOTHOM: De cara a aquest any els barems per atorgar els ajuts econòmics s’han ampliat de manera que augmenten les probabilitats de poder obtenir l’ajut i/o que aquest sigui de major quantia (en funció de si us trobeu en el tram d'ajut del 30%, 60% o 90%) .

NOTA IMPORTANT:
Quan parlem d’unitat familiar ens referim a Mare, Pare o tutor/a  i  fills que convisquin al domicili (avis/-es, tiets/-es, cosins/-es, … no es contemplen).
Les quantitats en euros sempre es refereixen a ingressos en brut.
Els ingressos bruts  anuals fan referència a  la renda de l’exercici 2013.


EXEMPLE  1:
Suposem que una familia constituïda per pare, mare, un nen i un nena.  El pare té uns ingresos anuals declarats de 20.000 euros bruts i la mare de 22.000 euros bruts. Entre tots dos sumen uns ingresos de 42.000 euros bruts anuals (els dos fills òbviament no treballen) de manera que la unitat familiar com a tal ingressa aquests 42.000 euros bruts anuals. Donat que la familia està constituida per 4 membres (pare, mare, nen i nena) dividim aquests 42.000 euros entre els 4, donant com a resultat que per cada membre de la unitat familiar hi ha un ingrés de 10.500 euros bruts. En aquest cas estaríem en el tercer tipus d’ajut econòmic de manera que els hi correspondria l’ajut econòmic del 30% del cost real. (Aquest ajut només es pot aplicar a un màxim de dues  setmanes del casal).


EXEMPLE 2:
Suposem que una familia monoparental  constituïda per pare, i dos fills, un nen amb discapacitat i un nena.  El pare té uns ingresos anuals declarats de 24.000 euros bruts (els dos fills òbviament no treballen). Així doncs,  la unitat familiar com a tal ingressa aquests 24.000 euros bruts anuals. Donat que la familia està constituida per 3 membres (pare, mare, nen i nena) dividim aquests 24.000 euros bruts entre 4, ja que el nen al patir una discapacitat compta per dos. El resultat és que que per cada membre de la unitat familiar hi ha un ingrés de 6.000 euros bruts. En aquest cas estaríem en el primer tipus d’ajut econòmic, de manera que els hi correspondria l’ajut econòmic del 90% del cost real. (Aquest ajut només es pot aplicar a un màxim de dues  setmanes del casal).


Per a qualsevol dubte que tingueu teniu al nostre coordinador Cristian els dimarts, dijous i divendresdel període del 20 d'abril al 4 de maig en horari de 17.00 a 18.00h a l'Escola Vedruna-Àngels a la vostra disponibilitat.

Atenta i cordialment,
Direcció i coordinació del Casal d'Estiu Vedruna-Àngels


* Aprofitem per recordar-vos la nova direcció de l'AECV - Carrer Flassaders, 23
Sergi Ferrer
Associació Esportiva Ciutat Vella (AECV)
C/ Flassaders, 23 (08003 – BARCELONA)
www.aeciutatvella.cat
Tlf: 93.302.28.77
Segueix-nos al Facebook a http://www.facebook.com/aeciutatvella
AVÍS DE CONFIDENCIALITAT
Aquest missatge i els documents que, si escau, dugui annexos poden contenir informació privilegiada i/o confidencial dirigida exclusivament al seu destinatari. Queda prohibida la seva divulgació, còpia, alteració o distribució sense la prèvia autorització expressa de l'Associació Esportiva Ciutat Vella. Es prega a qui ho rebi per error, que ho comuniqui immediatament per correu electrònic al remitent i suprimeixi aquest missatge.

Entrades populars