Extraescolar d'anglès


www.getenglish.es

GetEnglish extra escolar d’angles
Full d’inscripció curs 2015/2016


NOM DEL ALUMNE/A_______________________

COGNOM__________________________________

CURS_____________________________________

DATA DE NEIXAMENT______________________

TELÈFON___________________________________________

NOM PARE ______________________________DNI__________________________

NOM MARE______________________________DNI__________________________

E-MAIL DE CONTACTE_________________________________________________

L’import son 48 euros / trimestre.
L’import pel primer trimestre hauria de ser abonat abans del 22 de setembre mitjançant transferència al compte de La Caixa 2100 1142 17 02 00210627
*Cal posar el nom del alumne, nom del col·legi i curs

Es comunica que en cas de impagament no es pot participar en la activitat

Firma pare / mare / tutor/a:Data:


CAL PORTAR AQUEST FULL D’INSCRIPCIÓ A CONSERGERIA (MANEL) ABANS DEL 22 SETEMBRE

INSCRIPCIÓ NÚMERO..……………………...

Comentaris

Entrades populars