Assemblea General Ordinària de l’AFA

Benvolgudes famílies,
Mitjançant la present us convoquem a la reunió de l’Assemblea Ordinària que tindrà lloc en primera i única convocatòria el dilluns, 14 de Novembre, a les 17:15 al menjador gran del l’escola amb el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA –ASSAMBLEA ORDINARIA
1.     Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2.     Estat de comptes. Pressupost pel curs 2016/2017.
3.     Informe d’activitats curs 2015/2016
4.     Proposta d’activitats curs 2016/2017
5.     Organigrama i funcions de l’AFA.
6.     Precs i preguntes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Apreciadas familias,
Mediante la presente, os convocamos a la reunión de la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar en primera y única convocatoria el lunes, 14 de Noviembre, a las 17:15 en el comedor grande de la Escuela, con el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA
1.     Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2.     Estado de cuentas. Presupuesto curso 2016/2017
3.     Informe de actividades, curso 2015/2016
4.     Propuesta de actividades, curso 2016/2017
5.     Organigrama y Funciones del AFA.
6.     Ruegos y preguntas.

Comentaris

Entrades populars